آدرس فروشگاه مرکزی ژولیس بیوتی

آذربایجان غربی، پیرانشهر

بازارچه، خیابان امام، مجتمع شادی، پلاک 317

ایمیل :  info@jolisbeauty.com

تلفن تماس :  44238899-044

تلفن تماس :  09143443348